Szukaj przesyłki

Fundusze UE

Informacje o realizowanym projekcie

Wszelkich informacji związanych z realizacją projektu pt. "Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Express Kurier Dariusz Adamczyk, a firmami współpracującymi poprzez wprowadzenie innowacyjnego systemu B2B" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 "Wspieranie elektronicznego biznesu typu B2B" udziela:

Pan Dariusz Adamczyk
ul. Melomanów 2A /25
00-712 Warszawa

Kom. +48 796-100-777
Tel. +48 (022) 851-47-79
Fax +48 (022) 851-47-68

e-mail: dariuszadamczyk@express-kurier.com.pl

Postępowania ofertowe realizowane są zgodnie z zasadami przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego i niedyskryminującego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

I. Zakup usługi doradczej w postaci analiz przygotowawczych w zakresie dopasowania specyfiki systemu B2B do infrastruktury firm

II. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu

III. materiałów promocyjno-informacyjnych (broszury informacyjne) zawierające informację o współfinansowaniu projektu ze środków UE

Odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej, strony poświęconej PO IG, Instytucji Zarządzającej, Instytucji wdrażającej

Skontaktuj się z nami!

CAPTCHA obrazkowa
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.