Kategorie
ARTYKUŁY

Dopłata paliwowa

Dopłata paliwowa jest doliczana do podstawowej ceny przesyłki oraz do usług dodatkowych. Dopłaty paliwowe mają zastosowanie w transporcie krajowym i międzynarodowym. Wysokość dopłaty jest określana na podstawie średnich cen rynkowych oleju napędowego oraz paliwa lotniczego i z racji odmiennej specyfiki naliczana jest odmiennie dla usług lotniczych i drogowych.
Ponieważ ceny paliwa podlegają wahaniom, wysokość opłaty jest co miesiąc obniżana lub podwyższana, zaś aktualny koszt jest podawany do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

MIESIĄC PACZKI PALETY
KRAJOWE MIĘDZYNARODOWE
Marzec 2021 18,5% 22,5% 28%
Luty 2021 18% 22% 28%
Styczeń 2021 17% 21% 28%
Grudzień 2020 17% 21% 28%
 Listopad 2020 17% 21% 28%