Kategorie
ARTYKUŁY

Świetne perspektywy przed branżą KEP w Polsce

Według prognozy Poczty Polskiej, w 2023 roku operatorzy KEP obsłużą prawie 850 mln paczek, co stanowi podwojenie liczby przesyłek nadanych w 2017 roku i wzrost o 78% w stosunku do 2018 roku. Poczta Polska zakłada również, że średni wskaźnik rocznego wzrostu w latach 2019-2023 wyniesie 11%. Jest to nadal zdecydowanie więcej niż średnia na świecie i w Europie. W 2023 roku prognozowana wartość rynku osiągnie poziom blisko 12 mld PLN.

Jeżeli chodzi o wielkość rynku w stosunku do innych krajów, Polska nadal jest krajem aspirującym. Liczby mówią same za siebie: Polska stanowi jedynie 2,5% europejskiego rynku pod względem wartości i 4,8% pod względem liczebności. Według rejestru operatorów pocztowych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), na koniec 2019 roku w Polsce działało 284 podmiotów.

Z drugiej strony z analiz Poczty Polskiej wynika, że średnioroczny wzrost waha się na poziomie 15%, a to oznacza bardzo duże tempo rozwoju.

KEP jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów sektora logistycznego. Jak podaje raport Analiza rynku KEP w Polsce, przygotowany przez GS1 Polska, tempo wzrostu jest obecnie prawie 3 razy większe niż wzrost naszego narodowego PKB, a to oznacza, że potencjał rynku nie będzie jeszcze przez długi czas wyczerpany.

Jednym z głównych czynników rozwoju polskiej branży KEP jest handel elektroniczny. Obecnie udział e-handlu w całkowitym polskim handlu wynosi ok. 6%. Jednak według analiz Santander Bank Polska może on się ustabilizować w przyszłym roku na poziomie nawet ok. 8% .

Trwałe przesunięcie części wydatków konsumenckich do Internetu znacząco przyspieszy rozwój branży e-commerce i w konsekwencji będzie stanowiło paliwo do dalszego dynamicznego wzrostu KEP w kolejnych latach.

Źródła:
https://www.gs1pl.org/archiwum/798-raport-na-temat-branzy-kurierskiej-2
https://logistyczny.com/aktualnosci/glos-z-rynku/item/5137-duzy-wzrost-branzy-kurierskiej-w-polsce
https://www.money.pl/gielda/santander-bp-udzial-e-commerce-w-handlu-detal-moze-wzrosnac-do-ok-8-w-2021-6539435965576833a.html