Kategorie
ARTYKUŁY

Zawieszony serwis

W związku z czasowymi ograniczeniami do dnia 18.04.2022 zawieszamy świadczenie poniższych usług:
– eksport do UE w usłudze Next Day oraz Doręczenie do 12 dla palet oraz dla przesyłek niestandardowych
– eksport do krajów poza UE w usłudze Economic dla palet oraz dla przesyłek niestandardowych